Suomeksi | In English

Palvelinkeskus

Oma palvelinkeskus
Kaikki palvelimemme sijaitsevat Suomessa, omassa erittäin turvallisessa palvelinkeskuksessamme. Palvelinkeskuksessamme on kameravalvonta sekä se on jatkuvan kulunvalvonnan alaisuudessa.

Verkkoyhteydet kulkevat neljää eri maantieteellistä reittiä suomen keskusliikennepisteeseen ficixille sekä kahta eri maantieteellistä reittiä ulkomaille. Kytkin- ja reititinlaitteina käytämme laadukkaita Hewlett-Packardin verkkotuotteita.

Korkealuokkainen varavirtajärjestelmämme ja jäähdytyksemme ovat kahdennettuja, joissa käytämme arvostettuja Rittalin jäähdyttimiä sekä Powerwaren varavirtajärjestelmiä.

Automaattinen paloturvallisuusjärjestelmä havaitsee jo aikaisessa vaiheessa alkavan tulipalon, jolloin tuli ei ehdi levitä laajalle. Järjestelmä tekee myös hälytyksen palokunnalle aina automaattisesti, jonka ansiosta se ehtii paikan päälle 4 minuutissa mahdollisen palon syttymisestä.

Palvelimet
Käytämme IBM:n Bladecenter korttipalvelimia, joissa on RAID1:lla kahdennetut SCSI / SAS järjestelmälevyt, virtalähteet, tuulettimet ja reitittimet. Koska IBM Bladecenter:in komponentit ovat hotplug-mallisia, vioittuneet osat on mahdollista vaihtaa lennossa sammuttamatta järjestelmää. Vioittuneetkaan osat eivät siis aiheuta käyttökatkoksia palveluiden toimintaan. Levyjärjestelmillämme on käytössä RAID6- järjestelmät, jonka ansiosta samanaikaisesti voi jopa kaksi levyä rikkoutua ilman, että se aiheuttaisi katkoa palveluun tai tietojen katoamista. Ulkoista levyjärjestelmää käyttämällä voidaan kapasiteettia kasvattaa ilman katkoa palveluntuotannossa.

Palvelimissa käytämme XEN-virtuaalipalvelinympäristöä, joka osaa skaalata automaattisesti palvelimien määrää kuorman mukaan. Kuormantasaajat ohjaavat liikenteen automaattisesti vähiten kuormitetulle palvelimelle, jolloin samaa verkkopalvelua voidaan tarjota usealla itsenäisellä palvelimella. Yksittäisen palvelimen vikaantuessa ohjataan liikenne automaattisesti toimiville palvelimille ja palvelun toiminta jatkuu katkotta. Kuormantasauksen ansiosta myös järjestelmän päivitykset ja laajennukset voidaan tehdä ilman käyttökatkoa.

Turvallisuus
Palvelinkeskuksen henkilökunta valvoo ympärivuorokautisesti automaattisella hälytysjärjestelmällä palvelujen toimintakatkoksista sekä ilmastoinnin, sähkönsyötön, palo- sekä vesivahinkojen varalta. Seurantajärjestelmä seuraa palvelimien tilaa ympärivuorokautisesti ja osaa ilmoittaa usein jo ennalta mahdollisista ongelmatilanteista. Henkilökunta pystyy aloittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet välittömästi.

Kahdennetut varmuuskopiot otetaan aina kerran vuorokaudessa. Turvallisuussyistä kuljetetaan myös pankin kassaholviin kerran viikossa kopiot mahdollisien luonnon mullistuksien ja ulkopuolisien uhkien varalta.
Domain
.